Nutricionističko savjetovanje

Velik broj bolesnika s upalnim bolestima crijeva (IBD) bilježi razne nutritivne deficite već u vrijeme postavljanja dijagnoze, koji se mogu značajno pogoršati tijekom napredovanja bolesti.

Zbog specifičnosti mjesta probave i apsorpcije različitih nutrijenata, aktivnost i lokalizacija bolesti odredit će rizik specifičnih nedostataka mikronutrijenata. Tako se na primjer manjak vitamina B12 može javiti u pacijenata s terminalnim ileitisom, a manjak kalcija i željeza u slučajevima zahvaćanja proksimalnog dijela tankoga crijeva.

Zbog toga je potrebno ovisno o tipu bolesti prilagoditi suplementaciju različitih nutrijenata te na pitanja što, kada, koliko od suplementa uzeti najbolje pitati stručnjake za kliničku prehranu – nutricioniste što sada možete putem besplatnog broja 0800 7556 za nutricionističko savjetovanje kod upalnih bolesti crijeva svakog petka u vremenu od 13:00-14:00 sati.

Prevalencija malnutricije povezane s IBD je visoka i može iznositi od 23% u vanbolničkih pacijenata, sve do 85% hospitaliziranih, te je učestalija u aktivnoj fazi bolesti.

Malnutricija je posljedica raznovrsnih čimbenika kao što su gubitak teka, izbjegavanje hrane zbog provociranja boli u području abdomena i proljeva, malapsorpcija, maldigestija, povećane nutritivne potrebe, povećani gubici nutrijenata putem probavnog sustava, interakcije s lijekovima ili poslijeoperacijske komplikacije.

Nutritivna potpora važna je komponenta liječenja kod upalnih bolesti crijeva te uključuje prevenciju i liječenje malnutricije.

Nutritivna intervencija obuhvaća dijetoterapiju, primjenu artificijelne prehrane (enteralne i/ili parenteralne prehrane), nadomjesnu primjenu mikronutrijenata te primjenu farmakonutrijenata kao potpornu terapiju. Prehranu bolesnika preporučljivo je uskladiti dijetne preporuke s individualnim potrebama i stanjem bolesnika i izbjegavati namirnice koje potenciraju tegobe.

Kako smo izloženim različitim informacijama interneta i društvenih medija koje nisu uvijek i provjereno vjerodostojne o tome koja hrana potencira a koja olakšava određene probavne tegobe, važno je koristiti provjerene izvore informacija te putem ovog besplatnog telefonskog nutricionističkog savjetovanja na broju 0800 7556 s priznatim stručnjakom iz područja nutricionizma i dijetetike , možete dobiti provjerene i točne informacije vezano o prehrani kod upalnih bolesti crijeva, svakog petka u terminu od 13:00-14:00 sati.