Kurkumin i upalne bolesti crijeva

Prof.dr.sc. Darija Vranešić Bender

Kurkuma (Curcuma longa) je začin jarko žute boje koji se dobiva iz podzemnog stabla (rizoma) istoimene biljke karakteristične za područje Indije i jugoistočne Azije. Aromatičnog je gorkasto-slatkog okusa i blagog mirisa koji podsjeća na đumbir (s kojim je u srodstvu), a koristi se kao samostalan začin u pripremi jela, ali i kao jedan od sastojaka curry praha. Karakterističnu žutu boju kurkuma duguje polifenolu kurkuminu, biološki aktivnom polifenolu iz skupine kurkuminoida kojem se pripisuje snažno protuupalno i antioksidativno djelovanje.

Kurkumin posjeduje široki spektar bioloških učinaka, poglavito protuupalno, antioksidativno, imunomodulatorno, pro-apoptotsko, antiproliferatorno, antimutageno, antikoagulantno, antibakterijsko, antimikotičko, antivirusno, hipotenzivno i hipokolesterolemičko djelovanje.

Budući da je kurkumin bezopasan prirodni aktivni biološki spoj koji posjeduje snažno protuupalno djelovanje, ima potencijal primjene u prevenciji i suportivnoj terapiji upalnih bolesti crijeva. Tome svjedoče brojna znanstvena istraživanja, od onih provedenih u laboratoriju i na životinjama, do kliničkih studija provedenih na ljudima. Djelovanje kurkumina usmjereno je na brojne stanične mete povezane sa smanjenjem progresije bolesti (npr. NF-κB, JAK/STAT, MAPK, TNF-α, IFN-γ, IL-6, PPARγ, i TRPV1).             Tijekom posljednjih petnaestak godina značajno je porastao znanstveni interes o ulozi kurkumina kao pomoćne ljekovite tvari u upalnim bolestima crijeva. Brojne placebo – kontrolirane randomizirane kliničke studije ukazale su na sigurnost i učinkovitost kurkumina u terapiji upalnih bolesti crijeva.

Kliničke studije s kurkuminom u bolesnika s ulceroznim kolitisom (UC)

Prva multicentrična studija koja je imala obećavajuće rezultate kod primjene kurkumina u oboljelih od ulceroznog kolitisa objavljena je 2006. godine. U različitim kliničkim centrima prikupljeno je 89 bolesnika s ulceroznim kolitisom od kojih je polovica primala 1 g kurkumina dva puta dnevno uz terapiju sulfasalazinom ili mesalaminom. Druga polovica ispitanika uz osnovnu terapiju je uzimala placebo. Studija je trajala 6 mjeseci, a od inicijalnog broja ispitanika do kraja je ostalo 82 ispitanika.

REZULTATI SU POKAZALI KAKO JE STOPA RELAPSA BILA ZNATNO VEĆA U SKUPINI KOJA JE PRIMALA PLACEBO (20.5% (8/39)) U USPOREDBI SA SKUPINOM KOJA JE PRIMALA KURKUMIN (4.7% (2/43)).

Ta opažanja bila su praćena i objektivnim smanjenjem kliničke aktivnosti bolesti i endoskopskih indeksa.

Drugo dvostruko slijepo kontrolirano kliničko istraživanje pokazalo je kako je primjena kurkumina korisna u indukciji remisije za bolesnike oboljele od UC na terapiji aminosalicilatima. U studiji je sudjelovalo 50 bolesnika s blagim do umjerenim UC na terapiji 5-ASA koji su podijeljeni u dvije skupine. Jedna skupina primala je 3 g kurkumina, a druga placebo tijekom četiri tjedna.

NAKON TE INTERVENCIJE, U SKUPINI KOJA JE PRIMALA KURKUMIN:

 • 54 % (14/26) BOLESNIKA JE UVEDENO U KLINIČKU REMISIJU, DOK U PLACEBO SKUPINI NITI JEDAN BOLESNIK NIJE UŠAO U REMISIJU (0/24)
 • KLINIČKI ODGOVOR U SKUPINI KOJA JE PRIMALA KURKUMIN IZNOSIO JE 65,3 %, DOK JE U PLACEBO SKUPINI IZNOSIO 12,5 %
 • ENDOSKOPSKA REMISIJA POSTIGNUTA JE U 38 % ISPITANIKA KOJI SU PRIMALI KURKUMIN, NASPRAM 0 % BOLESNIKA NA PLACEBU.

Ovi znakoviti rezultati ukazuju na potencijal primjene kurkumina bez štetnih nuspojava u bolesnika s blagim do umjerenim ulceroznim kolitisom.

U još jednoj randomiziranoj kliničkoj studiji sudjelovalo je 70 bolesnika s blagim do umjerenim UC koji su svakodnevno uzimali 1500 mg kurkumina ili placebo tijekom osam tjedana. Rezultati su pokazali kako je indeks kliničke aktivnosti (eng. Clinical Activity Index, CAI) bio značajno veći u skupini koja je uzimala kurkumin, u odnosu na placebo skupinu. Osim toga, uspoređujući s kontrolnom skupinom, uzimanje kurkumina utjecalo je na značajno smanjenje koncentracije C – reaktivnog proteina visoke osjetljivosti (hsCRP) te stopu sedimentacije eritrocita, ali i općenito na poboljšanje kvalitete života bolesnika s ulceroznim kolitisom.

Banerjee i suradnici ispitivali su sigurnost upotrebe i učinak biološki dostupnije formulacije kurkumina na smanjenje kliničke i endoskopske slike ulceroznog kolitisa. U istraživanju je sudjelovalo 69 bolesnika s blagim ili umjerenim simptomima bolesti koji su dobivali biološki dostupniji kurkumin (n=34) ili placebo (n=35).  Nakon šest tjedana uzimanja kurkumina u skupini koja je dobivala kurkumin kod 44,1 % (15/34) ispitanika zabilježena je klinička remisija dok je u 35,3 % (14/34) ispitanika zabilježena endoskopska remisija. Za usporedbu, u placebo skupini nije zabilježen niti jedan slučaj remisije bolesti. Isto tako, klinički odgovor ispitanika iz skupine na kurkuminu bio je značajno veći (18/34, 52,9 %) nego li u placebo skupini (5/35, 14,3 %). Tri mjeseca nakon početka studije, stope endoskopske remisije, kliničkog odgovora i kliničke remisije iznosile su 55,9 % (19/34), 58,8 % (20/34) i 44 % (16/34) u skupini koja je dobivala biološki dostupniji kurkumin, dok su u placebo skupini stope redom iznosile 5,7 % (2/35), 28,6 % (10/35), 5,7 % (2/35). Nadalje, 95 %, odnosno 84 % ispitanika koji su uzimali bioaktivniji kurkumin održali su stanje kliničke remisije i nakon šest, odnosno 12 mjeseci. Autori studije došli su do zaključka kako je biološki dostupnija formulacija kurkumina sigurna opcija koja ne izaziva neželjene nuspojave.

Kurkumin u bolesnika s Crohnovom bolesti (CD)

Kurkumin je istraživan i u oboljelih od Crohnove bolesti, u kombinaciji s anti TNF-alfa terapijom (infliksimab) te je pokazano kako je u bolesnika na kombiniranoj terapiji kurkuminom i biološkom terapijom zabilježen niži indeks aktivnosti bolesti (eng. Crohn’s Disease Activity Index, CDAI).

U maloj pilot studiji koju su osmislili Holt i suradnici ispitivana je učinkovitost kurkumina kod pet bolesnika oboljelih od CD. Ispitanici su dobivali 360 mg kurkumina tri puta dnevno tijekom prvog mjeseca, a zatim četiri puta dnevno tijekom drugog mjeseca ispitivanja. Od petero ispitanika, kod četvoro njih došlo je do poboljšanja stanja, a pozitivni učinak kurkumina očitovao se u opadanju razine indeksa aktivnosti CD, sa srednjom vrijednošću od 55 %, kao i stope sedimentacije eritrocita, sa srednjom vrijednošću smanjenja od 10 mm/h.

Zašto su vitamin D i kurkumin dobar par?

Uloga vitamina D u smanjenju upale dobro je istražena. Stoga se vitamin D često istražuje i primjenjuje u oboljelih od upalnih bolesti crijeva jer se niska koncentracija vitamina D u krvi povezuje se s povišenim upalnim markerima kliničkom aktivnosti bolesti. Niska koncentracija vitamina D u krvi korelira s povišenim vrijednostima kalprotektina u oboljelih od UC i CD te s višim vrijednostima CRP-a u oboljelih od UC.

Nadalje, nedostatak vitamina D povezan je s većom aktivnosti bolesti, većom šansom za relaps i hospitalizaciju te potrebom uvođenja terapije glukokortikoidima. Stoga je uputno provjeravati koncentraciju vitamina D u krvi oboljelih od upalnih bolesti crijeva te primjenjivati odgovarajuće doze vitamina D3 kako bi se postigla i održala optimalna koncentracija vitamina D u krvi.

Smatra se kako kurkumin i vitamin D imaju sinergijski učinak u zaštiti probavnog sustava. Naime, još 2010. godine uočeno je kako se kurkumin može vezati na receptore vitamina D na modelu stanica karcinoma kolona i tako imati kemopreventivno djelovanje. Kombinacija kurkumina i vitamina Dkorisna je pomoć uz osnovnu terapiju upalne bolesti crijeva ili kao dodatak prehrani u razdobljima remisije.

Literatura:

 • Banerjee, R.; Pal, P.; Penmetsa, A.; Kathi, P.; Girish, G.; Goren, I.; Reddy, D.N. Novel Bioenhanced Curcumin With Mesalamine for Induction of Clinical and Endoscopic Remission in Mild-to-Moderate Ulcerative Colitis: A Randomized Double-Blind Placebo-controlled Pilot Study. J. Clin. Gastroenterol. 2020.
 • Bartik L, Whitfield GK, Kaczmarska M, Lowmiller CL, Moffet EW, Furmick JK, Hernandez Z, Haussler CA, Haussler MR, Jurutka PW. Curcumin: a novel nutritionally derived ligand of the vitamin D receptor with implications for colon cancer chemoprevention. J Nutr Biochem. 2010;21(12):1153-61.
 • Bommelaer, G.; Laharie, D.; Nancey, S.; Hebuterne, X.; Roblin, X.; Nachury, M.; Peyrin-Biroulet, L.; Fumery, M.; Richard, D.; Pereira, B. Oral curcumin no more effective than placebo in preventing recurrence of Crohn’s disease after surgery in a randomized controlled trial. Clin. Gastroenterol. Hepatol. 2020, 18, 1553–1560.e1.
 • Hanai, H.; Iida, T.; Takeuchi, K.; Watanabe, F.; Maruyama, Y.; Andoh, A.; Tsujikawa, T.; Fujiyama, Y.; Mitsuyama, K.; Sata, M. Curcumin maintenance therapy for ulcerative colitis: Randomized, multicenter, double-blind, placebo-controlled trial. Clin.
  Hepatol. 2006, 4, 1502–1506
 • Holt, P.R.; Katz, S.; Kirshoff, R. Curcumin therapy in inflammatory bowel disease: A pilot study. Dig. Dis. Sci. 2005, 50, 2191–2193.
 • Jadhav P, Jiang Y, Jarr K, Layton C, Ashouri JF, Sinha SR. Efficacy of Dietary Supplements in Inflammatory Bowel Disease and Related Autoimmune Diseases. Nutrients. 2020;12(7):2156.
 • Lang, A.; Salomon, N.; Wu, J.C.; Kopylov, U.; Lahat, A.; Har-Noy, O.; Ching, J.Y.; Cheong, P.K.; Avidan, B.; Gamus, D. Curcumin in combination with mesalamine induces remission in patients with mild-to-moderate ulcerative colitis in a randomized controlled
  Clin. Gastroenterol. Hepatol. 2015, 13, 1444–1449.e1.
 • Peterson, C.T.; Vaughn, A.R.; Sharma, V.; Chopra, D.; Mills, P.J.; Peterson, S.N.; Sivamani, R.K. Effects of Turmeric and Curcumin Dietary Supplementation on Human Gut Microbiota: A Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Pilot Study. J. Evid. Based Integr. Med. 2018, 23.
 • Sadeghi, N.; Mansoori, A.; Shayesteh, A.; Hashemi, S.J. The effect of curcumin supplementation on clinical outcomes and inflammatory markers in patients with ulcerative colitis. Phytother. Res. 2020, 34, 1123–1133.

Sugimoto, K.; Ikeya, K.; Bamba, S.; Andoh, A.; Yamasaki, H.; Mitsuyama, K.; Nasuno, M.; Tanaka, H.; Matsuura, A.; Kato, M. Highly bioavailable curcumin derivative ameliorates Crohn’s disease symptoms: A randomized, double-blind, multicenter study. J. Crohn’s Colitis 2020, 14, 1693–1701.

kurkumin