POZIV NA SUDJELOVANJE U ISTRAŽIVANJU

Poštovani članovi Hrvatskog udruženja za Crohnovu bolest i Ulcerozni kolitis, želimo Vas pozvati na sudjelovanje u istraživanju pod nazivom “Percepcija seksualnog zdravlja,
slike tijela i plodnosti među osobama s IBD-om”.  Istraživanje je namijenjeno osobama u dobi od 18 do 35 godina koje imaju dijagnozu upalne bolesti crijeva (IBD).

O istraživanju i svrha sudjelovanja

Istraživanja pokazuju da oko 1% populacije u Hrvatskoj pati od IBD-a. Dijagnoza IBD-a može imati značajan utjecaj na mnoge aspekte života. Iako je bolest relativno česta, još uvijek ne znamo dovoljno o tome kako osobe s IBD-om razmišljaju o seksualnom zdravlju, tijelu i plodnosti. Cilj ovog istraživanja je proširiti znanja o tim aspektima te omogućiti bolje odgovore na pitanja pacijenata o različitim aspektima IBD-a, uključujući seksualno i reproduktivno zdravlje.

Način provođenja istraživanja

Tražimo osobe u dobi od 18 do 35 godina s potvrđenom dijagnozom IBD-a. Podaci će se prikupljati putem individualnih intervjua gdje ćete biti pitani o svojim iskustvima vezanim uz utjecaj dijagnoze IBD-a na seksualno zdravlje, percepciju tijela i plodnost. Intervju može biti proveden digitalno ili na dogovorenom mjestu, a očekivano trajanje je oko jedan sat. Razgovor će biti snimljen uz Vaš pismeni pristanak.

Povjerljivost podataka

Ovo istraživanje provodi se u skladu s odredbama Helsinške deklaracije i uz odobrenje nadležnog Etičkog povjerenstva Zdravstvenog Veleučilišta Zagreb KLASA: 602-03/24-18/230 URBROJ: 251-379-10-24-02. Povjerljivost podataka je zajamčena. Snimljeni intervjui će biti prepisani i analizirani, a svi podaci će biti anonimizirani kako bi se zaštitila Vaša privatnost. Rezultati istraživanja bit će prezentirani na grupnoj razini, bez otkrivanja osobnih podataka.

Vaše sudjelovanje

Sudjelovanje je dobrovoljno i možete ga prekinuti u bilo kojem trenutku bez navođenja razloga, a to neće utjecati na Vaše liječenje. Ako se odlučite sudjelovati, od Vas će se tražiti da potpišete informirani pristanak.

Rizici i koristi sudjelovanja

Ovo istraživanje ne predstavlja zdravstveni rizik za Vas. Ako osjetite nelagodu tijekom intervjua, možete ga prekinuti u bilo kojem trenutku. Istraživači očekuju da će prikupljeni podaci pomoći u razvijanju alata za poboljšanje pristupa osobama s IBD-om, posebno u pogledu problema vezanih uz seksualno zdravlje.

Kontakt informacije

Ako imate dodatnih pitanja ili želite sudjelovati u istraživanju, molimo Vas da se obratite osobi odgovornoj za projekt:
Glavni istraživač za Hrvatsku: doc. dr. sc. Adriano Friganović
Istraživač (odgovoran za IBD platformu): doc. dr. sc. Vedrana Vejzović, Fakultet za zdravlje i društvo, Sveučilište Malmö, Švedska
Istraživač: dr. sc. Katarina Pihl Lesnovska, Linköping univerzitetska bolnica, Švedska
Istraživač: doc. dr. sc. Eva Elmerstig, Centar za seksualnost i seksualne studije, Sveučilište Malmö, Švedska

Unaprijed zahvaljujemo na Vašem trudu i sudjelovanju.
Srdačni pozdravi,

Mario Dugonjić
doktorski student/znanstveni novak
asistent u istraživanju

Kontakt podaci istraživača
Adriano Friganović
Tel: 0913344777
E mail: adriano@hdmsarist.hr